Miten sinä esittelisit itsesi vieraalle ihmiselle, jos et saisi kertoa ammattiasi, koulutustaustaasi tai ikääsi? Millainen sinä ihmisenä todella olet yhteiskunnan ja itse itsellesi asettamiesi roolien alla?

Olemme jo oppineet kritisoimaan yhteiskunnan antamia rooleja tietynlaisesta nais- tai miesrooleista, valtaa tuottavista rakenteista ja rahasta. Meille on helpompaa nousta barrikadeille vanhentuneita tai konservatiivisia sukupuolirooleja ja niitä vahvistavaa yhteiskuntaa vastaan, mutta kuinka monella on oikeasti aikaa miettiä omia roolejaan sekä sitä miten itse vahvistaa ja toteuttaa rooleja omassa elämässään?

Erilaiset roolit selkeyttävät osaamme ja tehtäväämme työ- ja perhe-elämässä. Ihmisten luokittelu säästää meitä ylimääräiseltä ajattelutoiminnalta, kun ensin luokittelemme ihmiset rooleihin ja sen jälkeen luomme tietyn roolin edustajalle kumileimasimella leiman otsaan ja leimaamme ihmiset ”hyviksi” tai ”pahoiksi”. Roolista alkaa kuitenkin muodostua taakka, jos emme pääse kasvamaan ja kehittymään roolin sisällä, jos roolin meille asettamat vaatimukset ja palkinnot eivät ole sopusoinnussa tavoitteidemme kanssa tai koemme, että emme voi toteuttaa itseämme haluamallamme tavalla, koska se ei ole soveliasta tai yhteiskunnallisesti hyväksyttyä roolissa, jota edustamme. Ulkopuolelta vahvistetut roolit voidaan viedä sinulta pois, ne voivat rajoittaa arvojesi mukaista elämää tai vaikuttaa päätöksentekoosi ja sitä kautta onnellisuuteesi sekä itsearvostukseesi, niistä voi tulla riippuvaiseksi tai niihin voi kyllästyä.

Yksi syy vaihtaa aikoinani opettajan ammattini yrittäjyyteen oli rooliristiriidassa opettajan roolin kanssa. En voi syyttää, että paine rooliristiriitaan olisi tullut ainoastaan ulkoapäin, sillä kaikki tuntemani opettajat tekevät upeasti omalla persoonallaan tärkeää työtä ja hoitavat opettajan roolia menestyksekkäästi omassa elämässään. Koin kuitenkin sisältäpäin painetta siitä, että en saanut vapaasti käyttää luovuutta ja omia ideoita työssäni ja opettajan rooli ja sen tuoma vastuu ajoivat minut liian ahtaalle mielipiteissäni ja itseni toteuttamisessa. Olen luopunut myös neljä vuotta sitten urheilijan ja fitnesskilpailijan roolista mikä vaati töitä muuttuvan vartalon hyväksymisessä ja arjen uudelleen suunnittelussa. Vaikka työskentelen liikunnan ja hyvinvoinnin parissa edelleen valmentajana on hämmentävää tulla yhdistetyksi esimerkiksi fitnesskilpailijan rooliin, mitä en ole enää useaan vuoteen edustanut.

Edellä mainittujen lisäksi olen elämässäni luopunut monenlaisista rooleista, kuten kaupallisen alan työntekijän, puolison, palkkatyöläisen yms. rooleista joskus omasta tahdostani ja joskus vastentahtoisesti. Usein olen myös takertunut vallitseviin rooleihin, sillä olen pelännyt millaisen yhteiskunnallisen tai taloudellisen statuksen loven vapaaehtoinen rooleista luopuminen tekee minulle. Roolilla kun voi usein kertoa yhdellä sanalla kuka olet ja kuinka kovasti olet tehnyt töitä päästäksesi tähän pisteeseen. Yksi rooli ei kuitenkaan voi määritellä koko persoonasi, eikä ole ketään muuta joka voisi hoitaa tuota roolia kuten sinä. Entisen suorittaja-minäni oli kuitenkin turvallista takertua rooleihin, sillä uskoin että saisin paremmin arvostusta roolini, kuin persoonani takia.

Rakentaessamme itsearvostuksemme tai unelmamme nimenomaan roolien kautta joudumme helposti tyhjänpäälle tai identiteettikriisiin kun meidät irtisanotaan, ihmissuhteemme loppuvat, terveytemme reistailee tai muuta yllättävää tapahtuu. Ketä enää olemme kun emme ole tietyn firman tai ammattiryhmän työntekijöitä, tyttäriä, äitejä, poikia, isiä, opiskelijoita, johtajia tai urheilijoita?

Jos sosiaalista statusta, ulkonäköä, työtä, ikää, sukupuolta tai ammatteja kuvailevia rooleja ei laskettaisi millä sanoilla kuvailisit itseäsi edustamiesi ominaisuuksien ja luonteenpiirteiden kautta? Entä miten lähipiirisi kuvailisi sinua? Onko näiden edustamiesi roolien ja rooliodotusten välillä ristiriitaa? Miten haluaisit, että sinua kuvaillaan? Oletko tyytyväinen nykyisiin rooleihisi vai toteutatko niitä koska olet tottunut aina tekemään niin tai luopuminen tuntuu niin työläältä?

Yksi hyvä harjoitus on istua alas pohtimaan omia roolejaan ja kirjoittaa niitä paperilapuille. Voit myös sen jälkeen kirjoittaa perään ranskalaisilla viivoilla millaisia rooliodotuksia kyseinen roolisi sinulta odottaa. Sen jälkeen voit rypistää roolilaput yksitellen ja heittää pois ne roolit, jotka eivät palvele sinua enää tässä elämäntilanteessa. Tilalle voit alkaa kirjoittaa ylös sanoja ja ominaisuuksia, jotka kuvailevat sitä millainen olet ja millaiseksi haluat entistä enemmän tulla, mitä asioita haluat lisää elämääsi. Leikittele rooleilla ja pidä hauskaa! Elämä ei ole vakavaa ja liian lyhyt siihen, että itse tuomitsisit itse itsesi tai asettaisit itse omat rajat siihen, mihin sinusta on. Mi(t)kä ovat sinun supervoimasi?

XXX
Jasmi